Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı Tebliği yayımlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Dökme Demirden Küresel Vanalar-Yanıcı Gazlar İçin Standardı ile İlgili Tebliğ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TS 9809 “Vanalar – Dağıtım Vanaları (Boru Hatlarında Kullanılanlar hariç) – Küresel – Yanıcı Gazlar İçin (Doğal Gaz ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı “LPG”) Anma çapı DN 65 mm’den DN 500 mm (dahil)’ye Kadar” standardı iptal edildi. Yerine TSE Teknik Kurulunun 21/12/2015 tarihli toplantısında kabul edilerek yerine revizyonu hazırlanan TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar – Yanıcı Gazlar İçin” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulamaya konuldu.

TS 9809 (Aralık 2015) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunlu olacak.

TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar -Yanıcı Gazlar İçin” standardı ile ilgili Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmayacak.

Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda TS 9809 (Aralık 2015) “Vanalar – Dökme Demirden Küresel Vanalar – Yanıcı Gazlar İçin” Standardı ile İlgili Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilecek, koşula bağlayabilecek, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilecek.