Doğal gaz tarife hesaplamalarında önemli değişiklik

 Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamalarına ilişkin önemli Kurul Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin ikinci tarife uygulama döneminin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2021 dahil olmak üzere 5 yıl olarak belirlenmesine ve uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında, ikinci tarife uygulama dönemi için itfa süresinin 22 yıl olarak dikkate alınmasına karar verildi.

 

Ayrıca EPDK tarafından doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulayacakları sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında ikinci tarife uygulama dönemi için vergi öncesi reel makul getiri oranının yüzde 12,85, vergi öncesi düzeltilmiş reel makul getiri oranının da yüzde 12,074 olmasına kararlaştırıldı.

 

Tarife hesaplamalarına esas öngörülen şebeke yatırım tutarındaki eksiklik ya da fazlalık tespitinde ise dağıtım şirketinin fiili yatırım tutarının dikkate alınacağı bildirildi.

 

Öte yandan EPDK’nın doğalgaz boru hatlarının tarife hesaplamalarına esas yatırım maliyeti hesaplanmasına ilişkin Kurul kararı da Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre, çelik hat ve polietilen hat yatırımlarının maliyet analizi, sektör verilerinden hareketle hesaplanan kabul sınırları ile dağıtım şirketi tarafından sunulan verilerin karşılaştırılması yoluyla yapılacak.

 

Özel geçiş hattı yatırımları, çelik ve polietilen özel geçiş hat yatırımlarından oluşacak.

 

CNG tesis yarımlarının analizi, dağıtım şirketi tarafından sunulan ve şirket mali kayıtlarında yer verilen tutarlar ile sektör verileri kullanılarak gerçekleştirilecek.