Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tarife hesaplama usul ve esaslarında değişiklik yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketleri için tarife hesaplama usul ve esaslarında değişikliğe gitti.  EPDK’nın, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Değişiklikle, usul ve esaslar kapsamında bir tarife uygulama dönemi için hesaplanan makul getiri tutarının, verimlilik parametresi […]

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin tarife hesaplama usul ve esaslarında değişiklik yapıldı
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma25 Aralık 2021 12:24
  • Güncelleme25 Aralık 2021 12:26

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketleri için tarife hesaplama usul ve esaslarında değişikliğe gitti. 

EPDK’nın, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esasları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklikle, usul ve esaslar kapsamında bir tarife uygulama dönemi için hesaplanan makul getiri tutarının, verimlilik parametresi uygulanması ile bulunan sabit ve değişken işletme gideri bileşenleri toplamının kurul tarafından uygun görülen oranına tekabül eden tutardan daha düşük olması durumunda, söz konusu iki tutarın ortalaması ilgili tarife uygulama dönemine ilişkin toplam makul getiri tutarı olarak dikkate alınacak.

Kurul, söz konusu usul ve esasların tarife belirleme sürecine ilişkin maddesinin dördüncü veya beşinci fıkrasına göre hesaplanan gelir farklarının tamamının veya bir kısmının etkilerinin cari ve/veya bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılmasına karar verebilecek.

Usul ve esasların sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasına ilişkin maddesinde yapılan değişiklikle de gelir gereksiniminin dağıtılmasında herhangi bir müşteri grubunun tüketim aralığında müşteri bulunmaması halinde, ilgili müşteri grubu için uygulanacak sistem kullanım bedeli kurul tarafından belirlenecek.

Öte yandan, ilgili usul ve esasların düzenlenmiş işletme giderlerine ilişkin genel ilkelerinin belirlendiği maddesine göre, daha önce dağıtım faaliyeti kapsamında oluşan Katma Değer Vergisi ve kurumlar vergisi hariç diğer vergi, resim, harç ve benzeri giderler tarife hesaplamalarında dikkate alınırken, yapılan değişiklikle söz konusu hesaplamalarda Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin de hariç tutulmasına karar verildi.

Ayrıca, daha önce her türlü para cezası, vergi cezaları, mali mevzuatta tanımlanan ve ilgili fıkra kapsamına girmeyen kanunen kabul edilmeyen giderler ile mahkeme ve avukatlık giderleri, düzenlenmiş işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmazken, yapılan değişiklikle buna icra, tahkim ve arabuluculuk giderleri de dahil edildi.

Söz konusu usul ve esasların düzenlenmiş işletme giderlerinin unsurlarının belirlendiği maddesinin beşinci fıkrasına eklenen bent ile dağıtım şirketinin, CNG veya LNG alım fiyatları ile uyguladığı doğal gaz fiyatları arasındaki maliyet farkını tarife uygulama döneminde geçerli olan sistem kullanım bedelleriyle karşılayamaması ya da söz konusu maliyet farkının üzerinde gelir elde etmesi halinde aradaki fark sonraki tarife uygulama dönemi hesaplamalarında düzeltmeye konu edilecek.

AA