Total’in depolama tarifesinde değişiklik

 Total Oil Türkiye Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında İzmir Aliağa’da faaliyette bulunan depolama tesisine ait onaya tabi depolama tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusunda bulunuldu.

Tarife değişikliği başvurusuna, söz konusu tesisten en az bir kez hizmet almış kişilerce, 5 Mayıs 2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kuruma ulaştırılması veya postaya verilmesi gerekior.