Token Tsm Merkezi gücünü ve altyapısını test etti

Token Tsm Merkezi gücünü ve altyapısını test etti

TORA, akaryakıt istasyonlarında yeni nesil teknolojiler kurtarıcı olmasını vurgularken, doğru yönetilmezse neler olabileceğini aktardı.

Teknolojinin hızlıca ilerlediğini belirten TORA, bunun gerek günlük yaşantımızda gerekse iş hayatımızda bunu çok net göründüğünü ve değişime ayak uydurduklarını aktardı. Akaryakıt istasyonlarının da bu açıdan oldukça hızlı değişim gösteren iş sahaları olduğu belirtildi. 7 / 24 hizmet veren işletmeler olarak farklılaşan iş modelleri ile birlikte sundukları hizmetler çeşitlenmiş ve insanlar için sadece akaryakıt değil birçok konuda önemli bir tedarik merkezi haline geldiği vurgulandı. Bu nedenle kesintisiz hizmet verebilir olmak istasyonlar için oldukça önemli olduğu kaydedildi. Son yaşadığımız Düzce depremi sonrası bunun öneminin bir kez daha görüldüğünü hatırlatan TORA, özellikle gece saatlerinde yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile karanlığa gömülen şehirde en kolay erişilebilen ve acil ihtiyaçların karşılanabildiği en önemli yerlerden birisi akaryakıt istasyonları olduğunu belirtti. Bunu sağlayabilmenin en temel yolunun da doğru teknik ekipman seçimi ve kullanımı ile beraber deprem gibi doğal afetler sonrasında genel durumun hızlıca tespiti ve sistemlerinizin emniyetli bir şekilde çalıştığını otomatik olarak tespit edebilecek sistemlere sahip olmak olduğu aktarıldı. Aksi taktirde akaryakıt istasyonları bu tip afetler sonrası çevresine ciddi zararlar verebilecek bir tehlike noktasına da dönüşebileceği söylendi.

Teknolojik gelişmeler sadece teknik ekipman ve emniyetin açısından değil istasyonların operasyonel yönetimi, yasal mevzuatlara uygunluğu ve denetimi kapsamında da üst seviyede kullanılıyor. TORA, bunun son örneği olarak “Yeni Nesil Pompa Yazar Kasalar”ı öne çıkarıyor. TORA akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu konuda yayınlanan Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine karar verildiğini aktardı.

Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa tarafından üretilen fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen teknik standartlara uygun, gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık olarak GİB’e iletilmesi için ise Terminal Servis Merkezleri (TSM) yetkilendirildi. Tüm yeni nesil pompa yazar kasalar TSM merkezlerine online bağlı olarak çalıştığı ve bu bağlantının kesilmesi halinde izin verilen süre sonunda hizmet vermeyi yani akaryakıt satışını durdurduğu belirtildi. Bu nedenle arka planda göremediğimiz ancak sistemin çalışması için hayati öneme sahip TSM merkezlerinin yönetimi ve güvenliğinin son derece önemli olduğu vurgulandı. Doğal afetlere karşı tedbirlerini almış ve hizmet verebilir durumdaki bir akaryakıt istasyonu yaşanan doğal afet sonrası hizmet veremeyen bir TSM merkezi nedeni ile satış faaliyetinin durabileceği aktarıldı. Bu açıdan bakıldığında ciddi bir yatırım yaparak geçiş yapılacak yeni nesil pompa yazar kasalarda sadece cihaz maliyeti veya fonksiyonları değil, arkasındaki bu görünmeyen gücün büyüklüğünü ve güvenirliliğini de anlamak gerektiği vurgulandı.

Kritik sistemlerin doğal afet, bölgesel felaket, siber saldırı vb. nedenlerle kısmen veya tamamen erişilemez olması durumunda en kısa sürede olağanüstü durum merkezinden servis vermeye devam etmesi iş sürekliliği açısından büyük önem taşıyor. Beko 1000 TR Pompa Yazar Kasa cihazlarının alt yapısını sağlayan TORA’nın iş ortağı Token Finansal Teknoloji’lerin TSM Merkezi ISO 27001 ve IS0 22301 standartları ile yayımlanmış olan olağanüstü durum merkezi gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlandı. Doğal afet, siber saldırı gibi durumlarda oluşabilecek her türlü veri kaybı ve işlem akışındaki aksaklıkların önüne geçmek için Token olağanüstü durum merkezi saniyeler içerisinde devreye giriyor ve felaket durumu ortadan kalkıncaya kadar hizmet veriyor. Yaşanabilecek felaketlere hazırlıklı olmak amacıyla süreçler periyodik olarak gözden geçirilmekte, düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 27 Kasım 2022 tarihinde başarı ile gerçekleşen tatbikatta Token TSM Merkezi, İstanbul’da bulunan tüm operasyonlarını 1 gün süre ile durdurarak Ankara’da bulunan olağanüstü durum merkezinden hizmet veriyor. yeni nesil pompa yazar kasaların bu gibi felaket durumlarında hizmet vermeye devam edebilmesi için kritik öneme sahip olan Token TSM Merkezi’nin, 10 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibi, güvenlik ve network anlık izleme yazılımları, aynı anda 1 milyondan fazla cihaza hizmet verecek genişlikteki altyapısı ile akaryakıt istasyonlarının satışların sürekliliği için hizmet ediyor.