Teminat verme süresi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldı

Petrol Piyasasında faaliyet gösteren akaryakıt ve dağıtım şirketleri için teminat verme süresi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tebliği yayınlandı. Tebliğ şöyle: “213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan […]

Teminat verme süresi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldı
Özge Esen
  • Yayınlanma30 Haziran 2022 16:27

Petrol Piyasasında faaliyet gösteren akaryakıt ve dağıtım şirketleri için teminat verme süresi 1 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatıldı. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı tebliği yayınlandı.

Tebliğ şöyle:

“213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında teminat verme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, anılan Tebliğin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca verilmesi gereken teminatın verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  1. 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesi ile Geçici 1 inci Maddesi Kapsamındaki Teminat Verme Süresinin Uzatılması:

531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile Geçici 1 inci maddesi uyarınca, anılan Tebliğ ile getirilen yükümlülükler kapsamında 31/5/2022 gününe kadar verilmesi gereken teminatların verilme süresi 25/5/2022 tarih ve VUK-141/2022-4 sayılı Sirküler ile 30/6/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştı.

Başkanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, söz konusu teminat verme süresinin 1/8/2022 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılması uygun görülmüştür.”