TABGİS Yönetimi, dağıtıcı ve bayi marjını belirleyen metodolojinin değiştirilmesini değerlendirdi

TABGİS Yönetimi, dağıtıcı ve bayi marjını belirleyen metodolojinin değiştirilmesini değerlendirdi

TABGİS Yönetimi, dağıtıcı ve bayi marjını belirleyen metodolojinin değiştirilmesini değerlendirdi. TABGİS Yönetimi’nin düzenlemeyi olumlu karşıladığı bildirildi.

EPDK’nın Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde, en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin EPDK’ya bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınacak. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından harmanlama maliyeti dahil ağırlıklı ortalama rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marj, dağıtıcı ve bayi maliyetlerine yansıtılacak şekilde ülke içi piyasa koşulları (satın alma gücü paritesi, TCMB faiz oranları, enflasyon, döviz kuru, asgari ücret, vb) ile uyumlu olacak.

Lisans sahipleri tarafından bu koşullara riayet edilmemesi veya takip edilen marjın üzerinde marjlar uygulanmakta olduğunun tespiti halinde EPDK gerekli idari işlemleri yapacak.

MARJIN BELİRLENMESİNDE BUNDAN SONRA ÜLKELER TAKİP EDİLMEYECEK

Önceki kararda, en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının İstanbul Avrupa Yakası için EPDK’ya bildirmiş olduğu bayi tavan satış fiyatlarının ortalaması dikkate alınıyordu. Ayrıca marjın, takip edilen ülkeler için bulunan marjların ortalaması ile uyumlu olması esas alınıyordu.

MARJ TAKİBİNDE MODELLER OLUŞTURULACAK

Gerçekleştirilecek marj takibinde faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde, belirli zaman aralıklarında çeşitli istatistiki yaklaşımlar kullanılarak modeller oluşturulacak. Marj takibinde bu modeller birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınacak.

TABGİS YÖNETİMİ DÜZENLEMEYİ OLUMLU KARŞILADI

TABGİS tarafından uzun yıllardır bayi marjlarının AB ülkeleri yerine ülkemiz ekonomik koşullarına göre belirlenmesi gerektiği ve metodolojinin enflasyonu gözetecek şekilde düzenlenmesi talep ediliyordu.

Yapılan düzenlemede bu talepler çerçevesinde bayi maliyetlerini doğrudan etkileyen enflasyon, asgari ücret gibi parametrelerin bulunmasının son derece olumlu olduğu, bunların dışında maliyet unsuru oluşturmayacak başka kriterlerin de gözetilecek olmasının marjlara ne şekilde yansıyacağının TABGİS Yönetimi tarafından değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca TABGİS Yönetimi’nin konuyu detaylıca değerlendireceği bildirildi.