TABGİS kredi kartı komisyon maliyetleri hakkında görüşmeler yaptı

TABGİS, Buhar Geri Kazanım Sistemi için erteleme talebinde bulundu

5 Aralık 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği ile akaryakıt istasyonlarına Buhar Geri Kazanım (BGK) ünitelerinin kurulması zorunluluğu getirilmişti.

Benzin satışı yıllık 100 m3’ün üzerinde olan ve yerleşim yerlerinde bulunan akaryakıt istasyonları için süre 1 Ocak 2023 tarihinde başlamış ancak uygulama yürürlüğe girmeden önce TABGİS tarafından da pek çok defa erteleme talebinde bulunulmuştu.

TABGİS Başkanı Murat Bilgin akaryakıt bayilerinin günümüz ekonomik koşullarında bu yatırımları karşılayamayacaklarını pek çok defa dile getirdiklerini ve ayrıca TOBB nezdinde tüm sektör temsilcileriyle birlikte konunun mali, hukuki ve teknik boyutlarının ortaya konularak tüm bunların sektör üzerinde yaratacağı yüklerin de anlatıldığı kapsamlı raporlar sunulmasına rağmen bugüne kadar erteleme konusunda yeterli bir gelişme yaşanmamış olmasının üzücü olduğunu belirtti.

Bilgin, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen illerdeki akaryakıt istasyonlarının bu yükümlülüklerini sadece ekonomik olarak değil, fiziki koşulları nedeniyle de yerine getirmelerinin şu an için mümkün olmadığını belirterek başta bu illerdeki istasyonlar olmak üzere tüm sektör  genelinde uygulamanın en az beş yıl olacak şekilde ertelenmesi için yeniden talepte bulunduklarını söyledi.