İstasyonunu kiralayan mülk sahibinin mağduriyeti gideriliyor

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. PÜİS’ten söz konusu tasarıya dair bir açıklama geldi. PÜİS’in açıklamasında, “Tasarıda akaryakıt kaçakçılığı dolayısıyla kapatılan istasyonların, kaçakçılık fiiline karışmayan mülk sahipleri için af getiriliyor. Tasarı yasalaştığında, bu işletmeler tekrar lisanslandırılabilecek. Suçu işleyenler açısından ise […]

İstasyonunu kiralayan mülk sahibinin mağduriyeti gideriliyor
Servet Uzun
  • Yayınlanma23 Şubat 2018 15:36

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

PÜİS’ten söz konusu tasarıya dair bir açıklama geldi. PÜİS’in açıklamasında, “Tasarıda akaryakıt kaçakçılığı dolayısıyla kapatılan istasyonların, kaçakçılık fiiline karışmayan mülk sahipleri için af getiriliyor. Tasarı yasalaştığında, bu işletmeler tekrar lisanslandırılabilecek. Suçu işleyenler açısından ise cezai süreç devam edecek” denildi.

 

“MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ BİZİ SON DERECE MUTLU ETTİ”

 

Konuya ilişkin bir açıklama yapan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, şunları söyledi: “Uzun zamandır gündemimizin en önemli maddelerinden biri de istasyonunun kiraya veren üyelerimizin 6455 sayılı Kanun nedeniyle yaşadığı mağduriyetti. 6455 sayılı kanunla 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na eklenen bir madde ile mülk sahibi bayilerimizin kiraya verdikleri istasyonları kaçakçılık yaptığı iddiasıyla mühürlenmiş ve yargı kararının kesinleşmesine kadar kapatılmıştı. Yani işlemedikleri bir suçtan dolayı mülk sahibi bayilerimizin istasyonlarına yani eşyaya ceza verilmişti. 5 yıla yakın bir süredir bu mağduriyetin giderilmesi için başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve EPDK olmak üzere, ilgili tüm kurumlara yılmadan bu sorunu aktararak yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ettik. Bu mücadelemizin olumlu bir şekilde sonuçlanması ve bayilerimizin bu nedenle yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi bizi son derece mutlu etti.

Bayilerimizin mağduriyetinin giderilmesi için tasarıya ilgili maddenin eklenmesini sağlayan başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez’e, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mustafa Elitaş’a, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altunyaldız’a ve Komisyon Üyelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e ve Komisyon Üyelerine, destek veren Siyasi Partilerimizin Sayın Liderlerine, EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a, EPDK’nın Değerli Kurul Üyeleri ve Daire Başkanları ile emeği geçen tüm milletvekillerimize ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyorum”

 

Tasarıya eklenen madde şu şekilde:

MADDE- 4/12/2013 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 6- Bu Kanunun 20 nci maddesinin sekizinci fıkrası hükmü, bu maddenin yürürlük tarihinden önce işlenmiş fiiller için tesis üzerindeki ayni hak sahibinin fail konumunda olmadığı hallerde, bu hak sahipleri açısından uygulanmaz”.

 

Geçici maddede sözü geçen 20. maddenin sekizinci fıkrası ise şöyle:

“5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.”