PÜİS heyeti ziyaretlerde bulundu

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş başkanlığındaki PÜİS heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Veysel Yayan ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp’i ziyaret etti. PÜİS heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Veysel Yayan’ı ziyaret ederek bayilerin sorunlarını aktardı. Toplantıya, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu, […]

PÜİS heyeti ziyaretlerde bulundu
Servet Uzun
  • Yayınlanma29 Kasım 2017 08:13
  • Güncelleme29 Kasım 2017 10:11

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş başkanlığındaki PÜİS heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Veysel Yayan ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp’i ziyaret etti.

PÜİS heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Veysel Yayan’ı ziyaret ederek bayilerin sorunlarını aktardı.

Toplantıya, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü Prof. Dr. Necip Camuşcu, Sanayi Genel Müdürü Zübeyde Çağlayan ve Kimya Sanayi Dairesi Başkanı Murat Yıldız da katıldı.

Genel Başkan İmran Okumuş ziyarette Müsteşar Prof. Dr. Veysel Yayan’a “Akaryakıt Üzerinden Yapılan Vergi Kaçakçılığı”, “Aynı İrsaliye ile Birden Fazla Akaryakıt İkmali Yapılması”, “ÖTV’siz Yakıtların Amacı Dışında İllegal Olarak İç Piyasada Pazarlanması”, “Otomasyon Sisteminin Devre Dışı Bırakılmasının Yarattığı Sorunlar”, “Araç Takip Sisteminin Bulunmamasının Yarattığı Sorunlar”, “Maliyetin Altındaki Fiyatlarla Yapılan Satışlar”, “Mevzuata Aykırı Fiyat İlanları”, “10 Numaralı Yağ”, “Akaryakıt ve LPG Sayaçlarının Periyodik Muayeneleri”, “Asgari Mesafeler Konusunda Yaşanan Eşgüdüm Sorunu” ana başlıklarını içeren sorunlara ilişkin hazırlanan PÜİS raporunu sunarak, bu konularda yaşanan sorunları iletti.

EKREM CANALP’A ZİYARET

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş başkanlığındaki PÜİS heyeti İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü Ekrem Canalp’i ziyaret ederek İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konusunda yaşanan sorunları aktardı.

Genel Başkan İmran Okumuş ziyarette Genel Müdür Ekrem Canalp’e “İşleticinin Değişmesi Durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Konusunda Yaşanan Sorunlar”, “Geçmişte Kurulan İstasyonlara Müktesep Hak Tanınmaması Nedeniyle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yaşanan Sorunlar”, “Adres Değişikliğinde Yeniden İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı İstenmesi Nedeniyle Yaşanan Sorunlar” “İlan ve Tabela Vergileri” ile “Kilometre Tahdidi” konu başlıklarını içeren bir rapor sundu.

Genel Başkan Okumuş, işleticinin değişmesi durumunda yeniden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmasının çok zor ve uzun sürelerde mümkün olabildiğini belirterek, “Bu konuda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla akaryakıt ve otogaz istasyonları için “İşyeri Açma Ruhsatı” ve “İşyeri Çalışma Ruhsatı” olarak iki ayrı ruhsat düzenlenmeli, böylece işleticinin değişmesi durumunda sadece “İşyeri Çalışma Ruhsatı”nın yenilenmesi yeterli olmalıdır. Bu yapıldığı takdirde, ruhsatlandırılmış olan işyerindeki faaliyeti yürütecek işleticinin değişmesi halinde sadece işleticiye ait ruhsatın değiştirilmesi söz konusu olacaktır” dedi.

Geçmişte kurulan istasyonlara müktesep hak tanınmaması nedeniyle de büyük sorunlar yaşandığını belirten Genel Başkan Okumuş, “Bilindiği gibi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce kurulan akaryakıt ve LPG (otogaz) istasyonları ise o zaman yürürlükte bulunan mevzuat ve TS standartlarına göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını almışlardır. 19 Aralık 2007 tarihinden önce kurulan akaryakıt ve LPG istasyonlarında yapılacak tadilatlarda, devir işlemlerinde veya istasyonlara yapılan denetimlerde TS standartlarındaki mesafeler yerine Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikteki mesafelerin baz alınması sektörümüzde bir kaosa ve bunun sonucunda mağduriyetlere yol açmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için bu istasyonlara müktesep hak tanınmalıdır” şeklinde konuştu.

Belediyeler tarafından yapılan adres değişikliği nedeniyle akaryakıt ve otogaz bayilerinin lisans tadili başvurusunda bulunduklarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yeni adrese göre düzenlenmiş İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı istediğini söyleyen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, “Adres değişikliği durumunda herhangi bir belge istenmeksizin, sadece İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatındaki adres bölümünün yeniden düzenlenmesi bayilerimizin bu nedenle yaşadığı mağduriyeti önleyecektir” dedi.

Akaryakıt istasyonlarından alınan ilan ve reklam vergilerini de ziyarette gündeme getiren Genel Başkan Okumuş; “Fiyat panoları, totemler, giriş-çıkış tabelaları ve kanopilerde ana dağıtım şirketlerinin logosu bulunmasına ve buralarda dağıtım şirketlerinin reklamının yapılmasına rağmen ilan ve tabela vergileri bayilerden alınmaktadır. Bu adil ve hakkaniyetli bir uygulama değildir. Talebimiz ilan ve reklam vergilerinin dağıtım şirketlerinden alınmasıdır” şeklinde konuştu.

Genel Başkan Okumuş, yeni Büyükşehir yasasıyla belediye sınırlarının il sınırı olarak kabul edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu Uyarınca şehirlerarası yollarda 10 km şartının ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, “Bu uygulama İstanbul, Kocaeli gibi birkaç il için geçerli olabilir. Zira bu illerde yapılaşma tüm ilde gerçekleşmiş ve dolayısıyla belediye sınırları, il sınırlarına kadar uzamıştır. Ancak diğer iller için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Bunun yanı sıra bazı belediyeler yan yol, arka yol gibi kavramlar üreterek kanunun öngördüğü bu şartı ne yazık ki çiğnemektedir. Bu nedenle 5015 sayılı kanundaki şehir dışı yol kavramı belediye sınırları ile değil, daha kesin kıstaslara bağlanarak belirlenmelidir” dedi.

Genel Müdür Ekrem Canalp, PÜİS’in taleplerini en kısa sürede değerlendireceklerini söyledi.