Petrol Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi TBMM Komisyonu’nda kabul edildi 

Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören Kanun Teklifi TBMM Komisyonu’nda kabul edildi 

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna göre Kanun teklifine ihdas edilen başka bir maddeyle Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. 

Kanun teklifine ihdas edilen başka bir maddeyle Petrol Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Vergi Usul Kanunu’nda yanıltıcı belge düzenleme veya bu belgeleri kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme ya da bu belgeleri kullanma suçları ile ödeme kaydedici cihaza gerçekleştirilen eylemlerin işlendiğinin Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesiyle durum Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) da iletiliyor. EPDK tarafından her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve yerel mahkeme kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak durduruluyor ve bu süre zarfında söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmiyor. Düzenlemeyle 29 Nisan 2021’den önce tahliye davası açmış olan maliklere, söz konusu fiillerden dolayı şüpheli, sanık veya hükümlü olmamaları ve EPDK’ye belli bir süre içerisinde başvurmaları halinde lisans verilebilecek. 

İDARİ PARA CEZALARINA DÜZENLEME 

Sürücüsünün tabiiyetine bakılmaksızın yabancı plakalı kara yolu taşıtları için birinci fıkra kapsamında uygulanacak idari para cezaları, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilerek tahsil edilecek. Cezalar tahsil edilmeden cezaya muhatap yabancı plakalı taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. 

MOTORLU ARAÇ TİCARETİNE DÜZENLEME 

Motorlu araç ticareti yapanlar arasındaki özleşmelerin noterde düzenlenmesine yönelik ikincil mevzuatta yer alan düzenlemeyi yargıda ihtilaf konusu olmaktan çıkarmak için Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, söz konusu düzenlemeye kanunda yer veriliyor.