Ölçü ve tartı aletlerinde kullanıcısı aleyhine sonuçlar için idari yaptırım uygulanmayacak

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, kullanıcısı tarafından sadece satış amaçlı olarak kullanılan; yakıt dispenserleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri için ayarının doğru olmaması durumu ölçü aleti kullanıcısı aleyhine sonuç doğuruyorsa herhangi bir idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletine […]

Ölçü ve tartı aletlerinde kullanıcısı aleyhine sonuçlar için idari yaptırım uygulanmayacak
Burak Karagöl
  • Yayınlanma14 Nisan 2023 09:47

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri İle Bazı Ölçü Ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe göre, kullanıcısı tarafından sadece satış amaçlı olarak kullanılan; yakıt dispenserleri ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri için ayarının doğru olmaması durumu ölçü aleti kullanıcısı aleyhine sonuç doğuruyorsa herhangi bir idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletine el konulmayacak.

Ayrıca, yakıt olmaması nedeniyle muayenenin yapılamaması halinde, yapılamayan muayene için servisin muayeneye geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde yeniden muayene ücreti ödeyerek başvuruda bulunulması zorunlu olacak. Bu süre içerisinde başvurulmaması halinde damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre gerekli yaptırımlar uygulanacak. Ancak, yeniden muayene başvurusu yapılanlar için yakıt olmaması nedeniyle muayenenin servis tarafından yapılamaması halinde, kullanılmaları mümkün olmayacak şekilde bağlanıp mühürlenerek tamir ve ayar servisine sevk edilmek üzere kullanıcısına tutanak eşliğinde teslim edilecek.

Yönetmelikteki bir başka değişiklik ise muayene zamanının bildirimiyle ilgili yapıldı. Buna göre servisler, başvuru alındıktan sonra muayenenin yapılacağı zamanı kullanıcıya elektronik posta, kısa mesaj servisi veya yazı ile muayene öncesinde bildirecekler.