Ölçü aletlerinde muayene muafiyeti için son tarih 28 Mayıs

Resmi Gazete’de 28 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan değişiklikle 3516 sayılı Kanuna geçici 3. Madde eklenerek, ölçü aletlerinde periyodik muayene sürelerini geçirenler için bir defaya mahsus muafiyet tanınmıştı. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi […]

Ölçü aletlerinde muayene muafiyeti için son tarih 28 Mayıs
Servet Uzun
  • Yayınlanma14 Mayıs 2019 14:43
  • Güncelleme14 Mayıs 2019 14:44

Resmi Gazete’de 28 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan değişiklikle 3516 sayılı Kanuna geçici 3. Madde eklenerek, ölçü aletlerinde periyodik muayene sürelerini geçirenler için bir defaya mahsus muafiyet tanınmıştı.

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Aralık 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları Kanunun yayımı tarihinden itibaren 90 içinde periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletlerini kullanabilecekler.

Son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019

Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin sayaçların muayene ve damgalama müracaatlarını 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Periyodik muayene başvurusunda bulunanlar muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz konusu ölçü aletlerini kullanabilecekler. Bu süre içinde periyodik muayene başvurusunda bulunmayanlar ise söz konusu ölçü aletini kullanamayacak ve kullananlar hakkında işlem yapılacak.

İdari para cezalarında değişiklik

İdari para cezalarına da alt ve üst limit getirilerek, uygun olmayan ölçü aletini kullananlara, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre beş yüz Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek. Düzenleme öncesinde ise ölçü aleti başına 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanıyordu.

10. Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı Diyarbakır’da gerçekleştirildi