Kiğı HES’in santral işlettirilmesi işi için ihale ilanı

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES’in 1 yıllık santral işlettirilmesi işi için ihaleye çıkıldı.

 

Konuyla ilgili karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı HES’in Toplam 25 Personel ile 365 takvim günü süreli güvenlik hariç, bakım, onarım ve santral işlettirilmesi hizmet işi alımı için gerçekleştirilecek ihale, 14 Temmuz 2017 tarihinde saat 14:00’te EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/Elazığ’da gerçekleştirilecek.

 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Keban HES İşletme Müdürlüğü Keban/Elazığ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.