Kaçak akaryakıt ile ilgili işlemlerde düzenlemeye gidildi

Kaçak akaryakıtın rafinericiler tarafından teslim alınması, bertaraf edilmesi ve enerji geri kazanım amacıyla kullanılmasına ilişkin işlemler düzenlendi. Ticaret Bakanlığının “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, yönetmelik kapsamındaki kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye […]

Kaçak akaryakıt ile ilgili işlemlerde düzenlemeye gidildi
Tolgahan Küçük
  • Yayınlanma28 Şubat 2020 09:45

Kaçak akaryakıtın rafinericiler tarafından teslim alınması, bertaraf edilmesi ve enerji geri kazanım amacıyla kullanılmasına ilişkin işlemler düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilecek.

Rafinericiler, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediğini ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapacak veya yaptıracak. Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip olması gerekiyor. Analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanacak. Analiz sonucunda, üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim alacak.

Yapılan veya yaptırılan analiz sonucu rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, akredite laboratuvarın analiz raporuyla birlikte bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine gönderilecek.

Söz konusu kurumlar, bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumlu olacak.

AA