Türkiye Enerji Zirvesi

EPDK’dan depolama tesislerine otomasyon taslağı

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahiplerinin Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Karar Taslağı’ yayımlandı.

 

Buna göre, depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri, tank otomasyon sistemi ve tesislerinde bulunan her bir tank için tank ölçüm sistemi kurar ve uygulanacak. Bu kapsamda depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri:
Tank otomasyon sistemi ile tanklardaki petrol miktarını anlık olarak izler ve raporlayacak.
Elektronik verileri, stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturacak ve web hizmeti aracılığıyla Kuruma sunacak.

 

Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri tesislerinde bulunan petrole, dağıtıcı ve rafinerici lisansı sahipleri ise diğer lisans sahiplerinin tesislerinde bulunan petrolüne ilişkin Kuruma bildirim yapmakla yükümlü olacak.

 

Stok izleme sistemi kılavuzuna göre oluşturulan bildirimler ilgili lisans sahipleri tarafından web hizmeti aracılığı ile Kuruma sunulacak.

 

Depolama faaliyetinde bulunan lisans sahipleri;
Tank ölçüm sistemi, çevrim içi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamayacak.
Tesislerinde tadilat dışında kalan her tankta, tank ölçüm sisteminin sürekli çevrim içi olmasını sağlayacak.
Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin çevrim içi olup olmadığı durumuna ilişkin arızaları ise anında tespit etmekle yükümlü olacak.
Tank ölçüm ve otomasyon sisteminde oluşan arızaları, ilk arızanın meydana geliş tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde giderecek.

 

Stok izleme sistemi kılavuzundaki “Dep-1 Detaylı Tank Otomasyon Sistemi” verilerini, tank bazında birbirini takip eden 10 gün boyunca Kuruma web servis aracılığıyla sağlamaması durumunda, elektronik verileri Kuruma tekrar ulaştırmaya başlayıncaya kadar ilgili tanklara petrol ikmalini ve tanklardan petrol tahliyesini durduracak.

 

Stok izleme sistemi kılavuzunda ihdas, iptal ve değişiklik Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından yapılarak ve Kurum internet sitesinde duyurulacak.

 

Bu Karar 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.