EPDK’dan BOTAŞ İletim Tarifesi Duyurusu

 Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Dörtyol İşletme Müdürlüğü Hatay Dörtyol’da faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu yapıldı.

BOTAŞ CEYHAN KIRIKKALE HAM PETROL BORU HATTI İLETİM TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nin Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliği kapsamında Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Adana Ceyhan’da faaliyette bulunan iletim tesisine ait onaya tabi iletim tarifesinin tadil edilmesine ilişkin, usulüne uygun olarak hazırlandığı anlaşılan, tarife değişikliği başvurusu yapıldı.

Söz konusu tesislerden en az bir kez hizmet alan kişilerce, 3 Mayıs 2017 günü mesai saati sonuna kadar itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirmeye alınması için, itirazların anılan tarihe kadar Kuruma ulaştırılması veya postaya verilmesi gerekiyor.

Yapılan açıklamada, “iletim tesisi ve iletim tesisi ile bağlantılı lisanslı depolama tesislerinden hizmet alan kişilere duyurulur” denildi.