Türkiye Enerji Zirvesi

RK birleşme ve devralma raporunu açıkladı

 Rekabet Kurumu birleşme ve devralma görünüm raporunu açıkladı.

Rapora göre, 2016 yılında Rekabet Kurumu’na toplam 209 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. Bu işlemlerden 91’inde hedef şirket veya oluşturulan ortak girişim Türkiye yasalarına göre kurulan şirketler oldu. Bu dönemde 9 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alındı.

2016 yılında Rekabet Kurumu tarafından incelenen birleşme ve devralmaların bildirilen, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde (özelleştirmeler hariç), toplam işlem bedeli yaklaşık 29 milyar 263 milyon TL oldu.

YABANCI YATIRIMCILARDAN 47 AYRI İŞLEMDE TÜRK ŞİRKETLERİNE YATIRIM

Aynı dönemde tüm tarafları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş şirketlerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri 7 milyar 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar 2016 yılında 47 ayrı işlemde Türk şirketlerine yatırım yapıldı. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada Hollanda ile Almanya kökenli yatırımcılar bulunuyor. Türk şirketlerinin devir konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılar yaklaşık 18 milyar 891 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

Ekonomik faaliyet alanı bakımından, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde (özelleştirmeler hariç) en yüksek işlem değeri 8 milyar 188 milyon TL ile Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri alanında gerçekleşti. 2016 yılında Rekabet Kurumu’na bildirilen birleşme ve devralma işlemleri son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra nihai karara bağlandı.