Türkiye Enerji Zirvesi

Akaryakıta ‘biodizel ve etanol’ düzenlemesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ’ ve ‘Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğ’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verdi.

Buna göre Tebliğ, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, kaynak çeşitliliğinin arttırılması, bitkisel atık yağların etkin olarak geri kazanımının sağlanması, çevre kirliliğinin azaltılması ve Avrupa Birliğinin yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması amacıyla hazırlandığı belirtildi.

 

Motorin türlerine yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağdan elde edilen biodizelin harmanlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayacak.

 

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, ithal edilen ve kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen motorininin toplamına, en az yüzde 0,5 (V/V) oranında yerli tarım ürünlerinden ve/veya bitkisel atık yağlardan üretilmiş biodizelin harmanlanmış olması zorunlu olacak.

 

Harmanlama yükümlüğü kapsamında eklenecek biodizelin teknik düzenlemelere uygun olması zorunlu olacak.

 

Bu Tebliğde geçen harmanlama yükümlülüğü kapsamında Kuruma intikal eden bildirimlerin incelenmesinde biodizel oranı en yakın yüzde 0,01’e yuvarlatılarak değerlendirilecek.

 

Takibe konu takvim yılının tamamında faaliyette bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri için harmanlama yükümlülüğü aranmayacak.

 

Motorine biodizel harmanlama işlemi tankta ve/veya satış esnasında gerçekleştirilebilecek.

 

İhrakiye amacıyla ikmal edilen motorin, biodizel harmanlama yükümlülüğü dışında olacak.

 

Piyasada biodizel arz sıkıntısı yaşandığının veya biodizel fiyat oluşumunda rekabeti ve piyasayı bozucu durumların Kurum tarafından tespiti halinde, Kurul bu Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan harmanlama oranını yeniden belirleyebilecek.

 

Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik şu şekilde:

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından, bir takvim yılı içerisinde, kara tankeri dolum üniteleri hariç rafinericiden temin edilen ve ithal edilen benzin türlerinin toplamına, en az yüzde 3 (V/V), oranında yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanolün harmanlanmış olması zorunlu olacak.