Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye’de

 EPDK tarafından yıllar içerisinde gerçekleştirilen düzenlemeler, Türkiye’de piyasaya arz edilen benzin ve motorinin Avrupa Birliği’nin EN 228 ve EN 590 standardında olmasını zorunlu kıldı. Bir başka ifade ile bugün Türkiye’de tüketilen akaryakıtın içeriği Avrupa Birliği ülkelerinde tüketilen akaryakıtın içeriği ile birebir aynı konumda.

Söz konusu akaryakıtlara ilişkin olarak Avrupa Birliği ülkeleri, her yıl, son kullanıcıya ulaşan benzin ve motorininin kalitesini yapılan saha denetimleri ile izlemekte ve sonuçlarını da ertesi yıl içerisinde raporluyor. Avrupa Birliği direktifleri ve standartları çerçevesinde yürütülen söz konusu “Akaryakıt Kalitesini İzleme Sistemi” ülkemizde de EPDK tarafından aynı metodoloji ile uygulanıyor.
 

Bu kapsamda, 2015 yılına ilişkin raporlar incelendiğinde Türkiye’de yapılan denetimler sonucunda, piyasaya arz edilen akaryakıtın yüzde 99’un üzerinde bir oranla standartlara uygun olduğu tespit edildi. Bu değer, Almanya, Fransa gibi birçok Avrupa Birliği ülkesini, akaryakıt kalitesi açısından geride bıraktığımızı ortaya koyuyor.

 


Türkiye, 2015 yılında tükettiği yaklaşık 23 milyon ton benzin ve motorin toplamı ile Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve İspanya’dan sonra Avrupa’nın en fazla akaryakıt tüketen ülkesi konumunda. Bununla birlikte 15 milyon ton üzeri benzin ve motorin satışı gerçekleştirilen Avrupa ülkelerinin istatistikleri incelendiğinde Türkiye alınan 715 akaryakıt numunesinden yalnızca 5 adedinin aykırı çıkması sonucu bu ülkeler arasında akaryakıt kalitesi açısından zirveye yerleşti.
2016 verilerinin analizi için ise çalışmalar devam ediyor, ilk gelen sonuçlara göre aynı başarının 2016 yılı için de gerçekleşmesi bekleniyor.