Akaryakıt sektörünün sorunları “Büyük Bayi Buluşması’nda” masaya yatırıldı

SİBEL ACAR-İSTANBUL Petroleum Istanbul Fuarı’nın gelenekselleşen buluşması  ‘Büyük Bayi Toplantısı’ tamamlandı. 14. kez düzenlenen ‘Büyük Buluşma’ EPDK, PÜİS ve TABGİS’in katılımıyla Enerji Petrol Gaz gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emin Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıda, PÜİS Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, EPDK Denetim Daire Başkanı Yılmaz Tamer, EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı Abdullah İnce […]

Akaryakıt sektörünün sorunları “Büyük Bayi Buluşması’nda” masaya yatırıldı
Servet Uzun
  • Yayınlanma30 Mart 2019 14:18

SİBEL ACAR-İSTANBUL

Petroleum Istanbul Fuarı’nın gelenekselleşen buluşması  ‘Büyük Bayi Toplantısı’ tamamlandı. 14. kez düzenlenen ‘Büyük Buluşma’ EPDK, PÜİS ve TABGİS’in katılımıyla Enerji Petrol Gaz gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emin Kaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda, PÜİS Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, EPDK Denetim Daire Başkanı Yılmaz Tamer, EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı Abdullah İnce ve EPDK LPG Piyasası Daire Başkanı Muhammed Demir konuşmacı olarak yer aldı.

“Sorunları istişare yoluyla çözeceğiz”

Kamuyla istişare yaparak, haklarını arama mücadelelerini sürdüreceklerini yineleyen PÜİS Başkanı İmran Okumuş, bu yöntemle sektörün uzun yıllardır beklediği, sorun yumağının bir çoğundan kurtulma imkanı bulduklarını ifade etti.

Akaryakıt sektörünün sorunlarına değinen Okumuş, kar marjları, elektronik satışlar, finansal promosyonlar ve nakliye ücretleri konularının ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar arasında olduğunu söyledi.

“Kar marjları acilen iyileştirilmeli”

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar ise konuşulması gereken en önemli konuların başında bayi marjlarının olduğunu belirtti. Marjların acilen iyileştirilmesine vurgu yapan Zülfikar bu konunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini beklediklerini ifade etti.

Bayi ve dağıtıcı paylarının enflasyon oranının oldukça altında seyrettiğinin altını çizen Zülfikar konuyla ilgili; “EPDK’nın Akaryakıt Fiyatlarının Takibine İlişkin Kurul Kararı’na göre belirlenen bayi ve dağıtıcı payları enflasyon oranının oldukça altında seyretmektedir. Ülkemizde akaryakıt istasyonlarının genel giderleri çok yüksektir. Dağıtıcı ve bayi paylarının İngiltere, İtalya, Fransa ve Almanya ile uyumlu olması gözetilirken, maliyetlerimizin ve ekonomik koşullarımızın bu ülkelerle çok farklı olduğu gözden kaçırılmaktadır. Kurul kararı nedeniyle, petrol piyasasında fiyatlar serbestçe belirlenememektedir. Metodoloji, Piyasa üzerinde çok sıkı bir fiyat baskısı oluşturmakta ve tavan fiyat bir anlamda ‘sürekli’ uygulanmaktadır. Türkiye ve AB Ülkeleri 2018 Yılı Fiyat Karşılaştırması oldukça farklı olup mevcut fiyat metodolojisinin değiştirilerek akaryakıt ürün fiyatlarının belirlenmesinde sektörün; ithalat, üretim, dağıtım, parametreleri ve bunların maliyetleri gözetilmelidir” şeklinde konuştu.

Mevzuatta sadeleştirme

EPDK LPG Piyasası Daire Başkanı Muhammed Demir, kurum olarak sadeleştirilme çalışmalarına gereken önemi verdiklerini iş yapma tarzında teknolojinin imkanlarını kullanmayı önemli bulduklarını ifade etti.

“Bazı sorunlar taraflar arasında çözülmeli”

EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı Abdullah İnce, sektörün kendilerinden beklediği bazı iyileştirmelerin serbest piyasada halledilebilecek sorunlar olduğunu ifade etti.

Marjlar konusunda bayilere önerilerde bulunan İnce, marjların artırılmasının satış miktarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Yeni denetleme modeli

EPDK Denetim Daire Başkanı Yılmaz Tamer ise, bayilere Petrol ve LPG sistemindeki yeni denetleme modeli hakkında bilgilendirmede bulundu.

Cezai faaliyetleri yeni sistemde düzeltilebilir ve düzeltilemeyecek eylemler olarak 2’ye ayırdıklarını belirten Tamer, “Mevzuata aykırı durumlarda, fiil tespiti yapıldıktan sonra 30 gün düzeltme imkanı bu süre içerisinde düzeltilmeyen bir eylemde ise 60 gün geçici durdurma aşamalarını uygulayacağız. Geçici durdurma süresi içerisinde eylemin düzeltilme durumuna göre ise geçici durdurma sonlandırma, idari para cezası ve lisans iptali yöntemlerini sırasıyla takip edeceğiz” dedi.

‘Büyük Aile’ Petroleum Istanbul’da buluştu