Türkiye’den Azerbaycan’a 600 bin Euro’luk enerji verimliliği katkısı

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Katkı Anlaşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Anlaşma 4 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“Türkiye’nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşması”, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen katkı sağlayıcı konumundaki Türkiye ile EBRD arasındaki “Katkı Sağlayıcının Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonu”na katkısı ve taahhüdüne ilişkin yapıldı.

Söz konusu Milletlerarası Andlaşma kapsamında Türkiye fona Katkı Sağlayıcı olarak, fonun Azerbaycan Penceresi için 2021-2023 dönemi arasında her yıl 200 bin Euro olmak üzere üç ayrı taksitle toplam 600 bin Euro katkı sağlayacak.

Fonun Azerbaycan Penceresi’ne Türkiye dışında Avrupa Birliği 5,1 milyon Avro, Azerbaycan 1,8 milyon Avro, Finlandiya 200 bin Avro katkı sağlayacak.