GÜYAD’dan Bakan Dönmez’e ziyaret

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan’ı ziyaret eden GÜYAD Yönetim Kurulu, görüşmede “TEİAŞ iletim tarifeleri, Hibrit projeler, YEKA ihale süreçleri, Yatırımları etkileyen diğer hususlar” başlıklarıyla yenilenebilir enerji sektörünün problemlerine değindi.

Yapılan ziyaretten konu başlıkları:

TEİAŞ İLETİM TARİFELERİ VE UYGULAMALAR

Her sene TEİAŞ iletim tarifelerinde yapılan değişikliklerin, ekonomik parametreler ile uyumlu yapılarak yatırımcılar tarafından öngörülebilirliğinin sağlanması ve yatırım fizibilitelerini bozucu etkisinin önlenmesi; Üretimlerine 12 ay süre ile ara veren santrallere sabit iletim bedeli üzerinden uygulanan ve 30 Haziran itibarı ile sona erecek olan %90’lık indirimin, yaşanan ekonomik durum ve pandemi süreci de dikkate alınarak uygulama süresinin uzatılması; Lisans sonlandırma işlemlerinin kolaylaştırılması ve bu sayede sisteme bağlı görünüp çalışmayan santrallere tahsis edilen kapasitelerin YEKA ve Hibrit yatırımlarında değerlendirilmesinin önünün açılması;

HİBRİT PROJELER;

Santral sahasına ilişkin problemlerin çözülmesi; Desteklemeye ilişkin belirsizliklerin giderilmesi

  1. YEKDEM uygulama alanı
  2. Yerli katkı ilave fiyatı uygulaması
  3. ÇED mevzuatına ilişkin belirsizliklerin giderilmesi ve uygulama ile ilgili kolaylık sağlanması

YEKA VE İHALE SÜREÇLERİ

İhalenin ne zaman yapılacağının tam olarak bilinememesinin yanı sıra kur ve enflasyondaki dalgalanmalar öngörülebilirlikten uzak hale geldiğinden; mini YEKA ihalesi ile ilgili olarak; volatilitenin yüksekliği göz önüne alındığında, şartnamede öngörülen eskalasyonun kapalı zarfların teslim tarihi itibariyle uygulamaya başlanması;

Mevcut ekonomik konjonktür dikkate alındığında KWh/TL bazında açık eksiltme yapılacak ihalelerde gerekli finansman bulunmasının mümkün olmaması nedeniyle bundan sonra yapılacak yenilenebilir enerji kapasiteleri ile ilgili olarak çıkılacak YEKA ihale yönteminin değiştirilmesi; bu cümleden yola çıkarak MW başına verilecek bir ödeme planı üzerinden projelerin yarıştırılması ve kazanan firmanın 12 ay içinde ödemeyi yapması, bu şekilde ihalelere gerçek yatırımcıların çekilerek projelerin finanse edilebilirliğinin artırılması;

YATIRIMLARI ETKİLEYEN DİĞER UNSURLAR

Orman izinlerinin alınması süreçlerinin kolaylaştırılmasının ve hızlandırılmasının sağlanması;

Orman izin bedellerinde yapılan artışlardan yatırımların fizibilitelerinin etkilenmemesi;

İletim bedellerine uygulanan teşvik süresinin uzatılması.