EVF’de ‘Yenilenebilir Yakıtlarla Örnek Kojenerasyon Uygulamaları’ konusu tartışıldı

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 2. günü 11. oturumunda ‘Yenilenebilir Yakıtlarla Örnek Kojenerasyon Uygulamaları’ konusu Kojentürk Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Aydın moderatörlüğünde tartışıldı.

Zorlu Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Harun Örge jeotermal enerji hakkında konuştu. Örge, “Jeotermal yerli ve milli bir enerji kaynağıdır. Jeotermal kaynakların en çok Ege bölgesinde olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin buradaki kurulu gücünün YEKDEM avantajlarıyla artıyor. Türkiye’nin en büyük jeotermal santralini Denizli’de açtık. Zorlu enerji olarak jeotermal sahalarda farklı kullanım alanlarına fayda sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Topkapı Endüstri Genel Müdürü Sedat Akar konuşmasında kojenerasyon hakkında bilgi verdi. Biyogazın faydalarından da bahseden Akar “Biyogaz fosil yakıtlara alternatif bir enerji kaynağıdır ve bunu doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gereken önlemleri almalıyız” dedi.

Mimsan Satış ve Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit ise biyokütle yakıtlar ile kojenerasyon sistemlerinden bahsetti.

Enerjisa Direktörü Gökmen Yılmaz yerinde üretimi destekleyen trendlerin başında maliyetin geldiğini belirtti. Yılmaz, “Yerinde elektrik üreterek çok ciddi verimlilik sağlıyorsunuz. Yerinde elektriği üreterek karbon ayak izinizi silmiş oluyorsunuz. Enerji verimliliği eylem planlarında bu destekleri destekleyen mevzuatlar var. YEKDEM mevzuatlarının devam etmesi de bu anlamda önemli. Güneş enerjisine baktığımızda ise Fotovoltaik paneller üzerine gelen radyoaktif dalgaları elektrik enerjisine çeviriyor” dedi. Hibrit enerji üretimine de değinen Yılmaz, “Enerjinin kullanıldığı saatlerde çok fazla fiyatlar artıyor. Bu saatlerde Güneş’in de yoğun olduğunu düşünürsek ciddi maliyet azalışı görebiliriz” diye konuştu.