EÜD Başkanı Cem Aşık: Fiyatların fizibiliteler açısından oldukça düşük olduğunu görüyoruz

EÜD Başkanı Cem Aşık, 30 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni YEKDEM fiyatlarına ilişkin olarak Petroturk.com’a değerlendirmelerde bulundu.

Aşık, yatırımcılar açısından Haziran’dan sonrası için planlanan projelere yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırdığı için kararın çıkmış olması çok önemli ve yerlilik desteğinin devam etmesinin de çok faydalı olduğunu ifade etti. Aşık, yeni açıklanan YEKDEM fiyatlarının fizibiliteler açısından oldukça düşük olduğuna dikkati çekerek, “Jeotermal projelerinin sadece bu fiyatlarla yapılabileceğini düşünmüyoruz. RES ve GES konusunda, ancak çok iyi sahalarda bu fiyatlarla fizibilite yakalanabilir” diye konuştu.

Öncelikle yatırımcılar açısından Haziran’dan sonrası için planlanan projelere yönelik belirsizlikleri ortadan kaldırdığı için kararın çıkmış olması çok önemli. Ayrıca yerlilik desteğinin devam etmesi de çok faydalı.

KISA VADEDE YENİLENEBİLİR ALANINDA SADECE ÇATI GES VE YEKA GES’TE YENİ PROJE BEKLEMEK GERÇEKÇİ OLUR

Ancak fiyatların fizibiliteler açısından oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Jeotermal projelerinin sadece bu fiyatlarla yapılabileceğini düşünmüyoruz. RES ve GES konusunda ancak çok iyi sahalarda bu fiyatlarla fizibilite yakalanabilir; fakat bu alanlarda genelde yarışma yapıldığı için bu fiyatların geçerli olmasını beklemek çok iyimserlik olur. Kısa vadede yenilenebilir alanında sadece çatı GES ve YEKA GES’te yeni proje beklemek gerçekçi olur.

PROJELERE MALİYET ARTIŞI GETİRECEK

Bu arada yarısı TL bazlı olan bir fiyat eskalasyon yönteminin finansmanının döviz bazlı eskalasyona göre daha pahalı olacağı da unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu nokta projelere bir maliyet artışı getirecektir.

İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER

Bir öneri olarak, şebekenin kapasite ihtiyacı duyduğu noktalarda Avrupa’da örnekleri bulunan “Kapasite İhaleleri” yapılması belirtilebilir. Böyle bir ek kaynak belirli projeleri fizibıl hale getirebilir.

Diğer bir öneri olarak, öncelikle yerlilikte ve tercihen ana YEK fiyatında ödeme sürelerinin 5’er yıl uzatılması söylenebilir.  Ayrıca böyle bir değişiklik, uzun dönemli yatırımcının pazara girmesi açısından da cazip olabilir.

Son olarak, (özelikle RES ve GES için) bir kere belirlenen bir fiyat yerine, ülkenin ihtiyaç ve stratejilerine göre projenin yatırım başlama yılını baz alan ve her yıl kaynak bazında açıklanan YEK fiyatlarının enerji politikalarımız açısından daha doğru olabileceğini düşünüyoruz.