2019’un birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyetleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 16 Mayıs 2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri güncellendi.

Kurum, ilan edilen rakamlar yalnızca tahmini olduğu ve yüzde 100 doğru olması imkân dâhilinde olmadığını belirtti. Tahminlerde esas alınan kurulu güç, üretim miktarı, tüketim miktarı dolar kuru ve PTF parametrelerindeki değişimler doğrultusunda aylık YEKDEM maliyet tahminleri gerektiğinde revize edilebileceği aktarıldı. Ayrıca YEKDEM maliyet tahminlerinin onaylanması ve kamuoyuna ilan edilmesi tedarikçilerin bu maliyetleri mükerrer olarak fiyata yansıtabilecekleri anlamına gelmediği gibi tarafların sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerini de etkilemediği belirtildi.

Akfen’in Üçpınar rüzgar santrali devrede