“Her tüketicinin kendi enerjisini üretebilmesinin yolunu açıyoruz”

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) daha fazla vatandaşın güneş enerjisinden yararlanmasını amaçlayan yönetmeliği tamamladı. Yeni yönetmelik ile lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmelik ve tebliğin birleştirilerek tek bir mevzuat altında işlemlerin yürütülmesi amaçlanırken; başvuru süreçleri, başvuruların değerlendirilmesi ve yeni kurulacak tesisler açısından ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi gibi hususlar yeniden düzenlendi. Bürokratik evrak ve süreçler basitleştirilerek kurumlarda … “Her tüketicinin kendi enerjisini üretebilmesinin yolunu açıyoruz” okumayı sürdür