Güneşin üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 2,3 oldu

Türkiye’de 2019 Mart sonu itibariyle birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi ve kurulu gücü GÜYAD tarafından paylaşıldı. Güneş enerjisinin 2019 yılı mart ayı sonu itibariyle üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 2,3 olduğu kaydedildi. 2019 yılı mart ayı sonu üretimlerde barajlı 15.375,7 GWh, ithal kömür 14.741,8 GWh, doğalgaz 13.150,4 GWh oldu. Kurulu güçte doğalgaz … Güneşin üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 2,3 oldu okumayı sürdür