Güneşin elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 1,32 oldu

Türkiye’de 2019 Ocak sonu itibariyle birincil kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi ve kurulu gücü GÜYAD tarafından paylaşıldı. Güneş enerjisinin 2019 yılı ocak ayı sonu itibariyle üretilen toplam elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 1,32 olduğu kaydedildi. 2019 yılı ocak ayı sonu üretimlerde barajlı 5.457 GWh, doğalgaz 5.401 GWh, ithal kömür 5.119 GWh oldu. Kurulu güçte doğalgaz … Güneşin elektrik enerjisi içindeki payı yüzde 1,32 oldu okumayı sürdür