LPG Yetkili İşletme Personeli Eğitimleri ve Sınavları online olarak da yapılacak

LPG Piyasası mevzuatı uyarınca istihdam edilen personel için zorunlu olan eğitim ve sertifikalandırma sürecinin pandemi nedeniyle sekteye uğraması üzerine bayilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için PÜİS’in de üyesi olduğu TOBB LPG Meclisi Mevzuat Komitesi konuyu EPDK’ya taşıyarak eğitim ve sınavların online olarak yapılmasını talep etmişti.

PÜİS’in verdiği bilgilere göre; Konunun EPDK tarafından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile görüşülmesinin ardından “2021 Yılı LPG Sorumlu Müdür, Yetkili İşletme Personeli ve Yetkili Teknik Personeli Eğitim ve Belgelendirme Uygulama Esasları”nda, LPG sorumlu müdür, yetkili işletme personeli, yetkili teknik personeli eğitim ve sınavlarının çevrim içi ortam aracılığıyla da yapılması yönünde değişikliği gidilmesinin uygun olduğu değerlendirildi.

EĞİTİMLER ÖRGÜN OLARAK DEVAM EDECEK AMA EĞİTİMLER HER AY BİR KEZ ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Uygulama esaslarında yapılan değişikliğe göre, sorumlu müdür, LPG yetkili teknik personel ve LPG yetkili işletme personeli eğitimleri, örgün olarak yapılmaya devam edilmekle birlikte her ay bir defa çevrim içi eğitim şeklinde de yapılacak.

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERİN DUYURULARI ODALARIN WEB SİTELERİNDE YAYINLANACAK

Çevrim içi eğitime dair bilgilendirme duyuruları, eğitimin düzenleneceği tarihten bir ay öncesinden başlamak üzere eğitimi verecek odaların web sitelerinde yayınlanacak.

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLERE BAŞVURU EĞİTİM DÜZENLEYECEK ODANIN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Çevrim içi eğitime başvuru ve başvuru esnasında istenen bilgi ve belgeler, eğitimi düzenleyecek odanın internet sitesi üzerinden kabul edilecek, başvuruya eklenmesi gereken belgelerin taranmış halleri başvuru esnasında ilgili odanın sistemine yüklenecek.

ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMLER SONRASINDA YAPILACAK SINAVLAR DA ÇEVRİM İÇİ OLACAK

Bahse konu eğitimler neticesinde düzenlenecek sınavlar da çevrimiçi eğitimi düzenleyecek oda tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek.