Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal […]

Petrol ve LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma8 Haziran 2021 09:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre; dağıtıcı, ihrakiye teslimi ve bayilik lisansları lisans başvurusu, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasına ilişkin taleplerin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu bulunmayacak.

Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler, EPDK tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilecek. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumu veya Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılacak. Bu konuda EPDK’ya yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmayacak.

Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar EPDK ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenecek.

Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları ile ulusal marker temin talepleri; söz konusu borcun, EPDK’dan yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılacak.

ASGARİ SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEYEN DAĞITICILARIN LİSANSI SONA ERDİRİLECEK

Dağıtıcı lisansı sahipleri, lisans alınmasını takip eden ikinci takvim yılında asgari 20 bin ton, üçüncü takvim yılında asgari 30 bin ton, dördüncü takvim yılında asgari 40 bin ton, beşinci takvim yılından itibaren ise yıllık asgari 60 bin ton benzin ve motorin satışını gerçekleştirecek.

Asgari satış yükümlüğünü yerine getirmeyen dağıtıcı lisansı sahibinin lisansı sona erdirilecek. Asgari satış yükümlüğünün yüzde 10 veya daha az sapma ile yerine getirilememesi durumunda ise lisans sona erdirilmeden izlemeye alınacak ve bir sonraki takvim yılındaki asgari satış yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda lisans sona erdirilecek. Yükümlülüğün yerine getirilmesi durumunda ise izleme kaldırılacak.

Asgari satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmayacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler yeni lisans almış olarak değerlendirilecek.

İKİ AYLIK SÜRE OTUZ GÜNE İNDİRİLDİ

LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması, sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren otuz gün içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması halinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla gerçekleşecek.

DAĞITIM ŞİRKETİ DEĞİŞTİYSE 30 GÜN İÇİNDE EPDK’YA BAŞVURULACAK

LPG Lisansı sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, en geç altmış gün içinde, dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içinde gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte EPDK’ya lisans tadil talebinde bulunacaklar.

Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususlar ise en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri EPDK’ya eksiksiz ibraz ettiklerinde söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaklar.