Archive

Etiket: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi

Elektrik üretim tesislerine yapılan indirime süre uzatımı

Bakanlar Kurulunca, Elektrik Piyasası Kanunu’nda yer alan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynakları ve madenlere dayalı bazı elektrik…