Archive

Etiket: VIP Turkey Enerji A.Ş.

Petrol Ofisi’nde satın alma işlemi tamam!

Vitol bugün Vitol Investment Partnership Ltd’nin bir iştiraki olan VIP Türkiye Enerji A.Ş.’nin OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş’nin (Petrol Ofisi) OMV AG’den satın alma işlemlerini…

RK’dan Petrol Ofisi’nin devralınması işlemine onay

Rekabet Kurulu, OMV Aktiengesellschaft tarafından doğrudan kontrol edilen OMV Petrol Ofisi Holding A.Ş.’nin paylarının yüzde 100’ünün Vitol Investment Partnership Limited tarafından dolaylı olarak kontrol edilen…