Archive

Etiket: Tüplerin dolum ve periyodik muayeneleri usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Tüplerin dolum ve periyodik muayenelerine düzenleme

Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazlar için kullanılan yeniden doldurulabilir tüp veya tüp demetlerinin güvenli şekilde kullanımına ve periyodik muayenelerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi….