Archive

Etiket: resmi gazete

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Adana-Osmaniye, Aydın,…

YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde’nin Bor ilçesindeki Bor YEKA yarışmalarında başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi. Konuya…

10 kilovatlık güneş enerjisi tesisleri için azami güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı

Azami gücü 10 kilovata kadar olan güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için azami kurulu güç sınırı 25 kilovata çıkarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)…

TPAO’ya Adana’da petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO), Adana’da bulunan 46 bin 148 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol…

Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri özelleştirme kapsamına alındı

Elektrik Üretim AŞ’ye (EÜAŞ) ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B Santrallerinin özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de…

Nükleer Düzenleme Kurumunun yetki ve sorumlulukları yeniden belirlendi

Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) kuruluşu, işleyişi, görev, yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve personeline ilişkin usul ve esaslar, Nükleer Düzenleme Kanunu kapsamında yeniden tespit edildi….

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Türkiye’nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur Doğal Gaz…

Petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasası ulusal marker yönetmeliğinde değişiklik yaptı. EPDK’nin, Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi…

Afyonkarahisar’da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar’da bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı. Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna…

Elektrikte uygulanacak yeni tarifenin detayları Resmi Gazete’de

Mesken alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarı 7 kilovatsaatten 8 kilovatsaate çıkarıldı.  EPDK’nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin…