Archive

Etiket: gümrük vergisi

LNG’nin gümrük işlemlerine düzenleme

Deniz yoluyla sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG)  gümrük kıymetinin…