Archive

Etiket: Enerji sektörü “Güriş Energy Talks” webinarında buluştu

Enerji sektörü “Güriş Energy Talks” webinarında buluştu

GÜRİŞ tarafından düzenlenen “GÜRİŞ Energy Talks” başlıklı çevirimiçi toplantıda “2020 sonrası YEKDEM beklentileri” ve “Yenilenebilir enerjinin dünü, bugünü ve yarını” konuları ayrıntılarıyla ele alındı. Sibel…