Archive

Etiket: Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde değişiklik

Anlık talep kontrolü, reaktif güç kontrolü, oturan sistemin toparlanması veya bölgesel kapasite kiralama hizmeti sunacak gerçek veya tüzel kişiler ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) arasında…