Archive

Etiket: Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

Bilişim Sistemlerine UES taslağı görüşe açıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Elektrik Piyasasında Dağıtım Lisansı Sahiplerinin Bilişim Sistemlerine Kurumun Uzaktan Erişiminin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı görüşe açıldı.  …