Archive

Etiket: Aydınlatma giderleri

Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası…