“Karapınar YEKA Projesi dünyadaki öncü projelerden biridir”

10. Enerji Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen oturumlar ‘Enerji Depolama-Dijitalleşme ve Şebeke Entegrasyonu’ paneli ile sona erdi.

Energy Pool Türkiye Genel Müdürü Alper Uğural’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkan V. Dr. Oğuz Can, EÜD Depolama Çalışma Grubu Üyesi Bilgehan Çeber, Kalyon Enerji Başkan Yardımcısı İbrahim Erden, SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman ve Solar Çatı Kurucusu Utku Korkmaz konuşmacı olarak katıldı.

Panelde enerji depolama, elektrikli araçlar, enerji dönüşümü, batarya depolama sistemleri ve batarya teknolojileri gibi konu başlıkları masaya yatırıldı.

EÜD Depolama Çalışma Grubu Üyesi Bilgehan Çeber Almanya’daki şebeke sistemi örnekleri ile ülkemizdeki sistemleri karşılaştırmalı olarak ele aldı.

Kalyon Enerji Başkan Yardımcısı İbrahim Erden konu ile ilgili ; “Karapınar YEKA Projesi ölçeği ile sadece Türkiye’de değil, dünyadaki öncü projelerden biridir. Enerji depolama sistemleri şebekenin her alanında farklı değer katkıları sunmaktadır. Konu ile ilgili aşılması gereken engellere değindiğimizde başlıca nedenleri; düzenleyici mevzuat ve piyasa tasarımı, yatırım maliyeti ve finansman kaynağı, giderek ucuzlayan teknolojide yatırım zamanlaması, mühendislik zorlukları, destek mekanizmaları ile ilgili belirsizlikler ve tamamlayıcı hizmetler ile ilgili potansiyeller olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Solar Çatı Kurucusu Utku Korkmaz yeni mevzuat ile gerçekleşen önemli değişikliklere değinirken konu ile ilgili çözülmesi gereken sorunları sektör temsilcileri ile paylaştı.