EPDK lisans dayanışma

EPDK, Üretim Şirketleri için Yıllık Lisans Bedeli duyurusu yayınladı

EPDK, Üretim Şirketleri için Yıllık Lisans Bedeli hakkında bir duyuru yaptı.

EPDK’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “Bilindiği üzere, Kurumumuz tarafından tesisi/tesisleri işletmeye geçmiş Üretim Şirketlerinden her yıl “Yıllık Lisans Bedeli” alınmaktadır. Bu kapsamda:

       ◾ Kurulu Gücü 50 MW’ın altında olan Üretim Lisansı Sahibi Şirketler daha önceden olduğu gibi yıllık lisans bedeli bildirimini Kurumumuza yazılı olarak yapacaklardır.

     ◾ Kurulu Gücü 50 MW ve üzeri olup da muafiyet* kapsamında bulunmayan Üretim Lisansı Sahibi Şirketler ise yıllık lisans bedeli bildirimini EBİS (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bildirim Sistemi) üzerinde elektronik imza ile yapacaklardır. Buna ilişkin olarak daha önce bildirimde bulunmamış, bildirim yetkilisi olmayan Şirketlerin bildirim yapma sürelerine dikkat edilerek gecikilmeksizin belirlenmesi ve bildirim yetkililerinin sisteme tanımlanması için dilekçe ile Kurumumuza başvurması gerekmektedir. Aksi takdirde, lisansları adına çıkan yıllık lisans bedeli bildirim yükümlülüğünü EBİS’te göremeyeceklerdir.

      ◾ Muafiyeti bulunduğu halde EBİS’te sehven bildirim yükümlülüğü görünen Üretim Lisansı Sahibi Şirketler ise bildirimi yaparken “faaliyet yok” seçip açıklama kısmına “ilk geçici kabul tarihini ve muafiyet kapsamında olduğunu yazarak bildirimi kapatabilirler”.

       ◾ Muafiyet kapsamında olan şirketlerden daha önce bildirimde bulunmamış, bildirim yetkilisi olmayan Şirketler ise yazı ekinde durumlarını Kurumumuza bildirmeleri gerekmektedir.

 Üretim Lisansları için ilk taksit ödenme tarihi ise “Şubat Ayının İlk Beş İş Günü”dür.

 *Muafiyet:  “Elektrik üretiminde, Yerli Doğal Kaynaklar ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için ilk geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren ilk sekiz yıl süresince yıllık lisans bedeli alınmayacağı”   hükmü kapsamında yıllık lisans bedeli ödenmemesi durumu. Kamuoyuna önemle duyurulur.” denildi.