EPDK, “Dağıtım Sistem Kullanım Faturaları ve Teminatları” taslağını görüşe açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslara yönelik taslak hazırladı.

Söz konusu taslak, 21 Eylül 2021 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

İlgililerin, Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdotsp@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.

Ek1: Dağıtım Sistem Kullanım Faturalarına ve Teminatlarına İlişkin Usul ve Esaslara Yönelik Taslak

Ek2: Görüş Bildirim Formu