Enerjide acele kamulaştırma kararları

Osmaniye ve Bursa’da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Osmaniye’de “Osmaniye TM-2-Cevdetiye DM Enerji” enerji nakil hattının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazlarda pilon yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, bağlantı anlaşması kapsamında tesis edilecek “154 kV Taşpınar RES TM-Hasanağa TM Enerji İletim Hattı Projesi” güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.