elektrik üretimi sempozyumu

Elektrik üretim ve iletiminde enerji verimliliği tartışıldı

ETKB himayelerinde, EÜAŞ ve TEİAŞ tarafından düzenlenen “Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirildi.

Sibel ACAR-ANKARA/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde Elektrik Üretim AŞ.  Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından düzenlenen “Elektrik İletim ve Üretiminde Enerji Verimliliği Sempozyumu” Ankara’da gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan TEİAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Pustu, düzenlenen toplantıda değerli katılımcılarla birlikte elektrik üretim ve iletim konularındaki farklı bakış açılarını dinleyerek bu konular üzerinde tartışma imkanı bulunmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

TEİAŞ’TA VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI

2017-2023 yıllarında Türkiye Birinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda iletim şirketi olarak TEİAŞ’ın faaliyet alanlarına giren çalışmaları özetleyen Pustu, transformatörlerde verim ve performans kriterlerinin belirlenmesi, ısıtma/soğutma kaynaklı puant yükün ötelenmesi, talep tarafı katılımına uygun piyasa altyapısının oluşturulması kapsamında Bakanlık ve ilgili diğer kuruluşlarla yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“ÜLKE KAYNAKLARININ VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI DA MİSYONUMUZUN TEMEL BİLEŞENİDİR”

EÜAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Kulalı ise; “Dünya’da nüfus artışı ve sosyal yaşamdaki gelişim enerjiye olan gereksinimi her geçen gün artırmaktadır. Bugün birçok ülke enerji politikalarında, enerjinin verimli kullanımı ve bu konuda toplumsal bilincin oluşturulmasına yönelik hedefler koymuştur” diye konuştu.

Termik ve hidrolik santrallerde verimi yükseltmek ve üretim kapasitesini arttırmak amacıyla rehabilitasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kulalı, enerji verimliliği çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında; “Kuruluşumuzun ana görevi elektrik üretimi olmakla birlikte, elektrik üretirken ülke kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması da misyonumuzun temel bileşenidir. Ayrıca tüketim ve üretimde verimlilik artışı sağlamak stratejik hedeflerimiz arasında yerini almıştır. Enerji verimliliği kapsamında yapılan tüm çalışmaların, enerji verimliliğini arttırmanın yanında; sistemli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir enerji yönetim altyapısı oluşturarak, kuruluşumuzun uzun vadede hedeflerini gerçekleştirmede büyük rol oynayacağı aşikardır” ifadelerini kullandı.

“VERİMLİLİK OLMADAN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE EDİLEMEZ”

Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanı Dr. Oğuz Can da sempozyumda yaptığı konuşmasında verimlilik çalışmalarının önemine değindi.

Ülkemizin iklim değişikliğinden büyük ölçüde etkilenen bir kuşakta yer almasında dolayı yenilenebilir enerji ve enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının giderek önem kazandığının altını çizen Can; “Enerji verimliliği Bakanlık politikalarımızın temelini oluşturmaktadır.  Bu sebeple iklim değişikliği içerisinde sadece emisyonların sera gazı salınımının azaltılması değil, enerji verimliliği olmadan iklim değişikliğiyle tam bir mücadele edilemeyeceği ortada. Enerji verimliliği her şeyin ötesinde milli bir kaynak. Bu kaynağı kullandırılması enerjinin her aşamasında verimlilik oluşması gerekiyor” dedi.

Üretim tarafında da verimliliğin çok önemli olduğuna vurgu yapan Can; “189 tane termik santralde yapılan analizde, doğal gazlarda Türkiye’deki verimliliğin yüzde 45 ile 58.8 arasında dağıldığını görüyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte doğal gaz santrallerindeki verimliliğin 62 ile 65’lere evrildiğini görüyoruz. Linyit santrallerde ise bu oran yüzde 23 ile 40.7 seviyelerinde. Taş kömürü ve ithal kömüre dayalı santrallerde ise yüzde 33 ila 43.4 verimlilik söz konusu. Dolayısıyla birçok alanda enerji verimliliği yapılabilir. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor” şeklinde konuştu.