Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 20 Şubat’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK tarafından alınan kurul kararı ile, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin 133 üncü maddesinin beşinci fıkrası şu şekilde değiştirildi:
“Fatura tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde yazılı olarak yapılmayan ve başvuru tarihi itibarıyla en fazla 12 ay önceki fatura dönemine ait itiraz başvuruları, itiraz başvurusunu takip eden 3 ay içerisinde Piyasa İşletmecisi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılması veya Piyasa İşletmecisi tarafından diğer hataların tespit edilmesi durumunda, gerekli düzeltme işlemi gerçekleştirilir. Yapılan düzeltme piyasa katılımcısına yazılı olarak veya PYS üzerinden bildirilir.”