elektrik dağıtım

Elektrik dağıtım sektöründe iş kazaları analiz edildi

ELDER, Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi Projesi Final Raporu’nu paylaştı. Raporda dağıtım sektöründeki kaza verileri analiz edilerek, ölümlü ve önemli iş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemler ve sektör özelinde iş güvenliğine ilişkin detaylı yol haritası yer alıyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) destekleriyle hayata geçirdiği Türkiye’de Elektrik Dağıtım Sektöründe Kaza Kök Neden Analizi ve Nedensellik İlişkisi Projesi Final Raporu’nu, 3. Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde katılımcılarla paylaştı.

Sektördeki şirketlerin uygulamaları ile çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının yanı sıra elektrik dağıtım ağı kalitesinin geliştirilmesine odaklanan çalışmada, Türkiye genelindeki 21 elektrik dağıtım şirketinden sağlanan kaza verileri değerlendirilerek nedenleri araştırıldı.

Çalışma sırasında, kazaların mevcut teknik ve idari temel neden analizini, kaynaklarını ve kapasitelerini, kazaların tekrar olmasını önlemeye dönük düzeltici eylemlerin kalitesini değerlendirmeye yönelik birçok toplantı, çalıştay, video konferans ve yerinde incelemelerin yapıldığı saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

ÖLÜMLÜ KAZALARI AZALTMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER SIRALANIYOR

Raporda, elektrik arkı, yüksekten düşme, motorlu araç kazaları, elektrik çarpması, malzemenin sıkıştırması veya malzemeye sıkışma ile cisimlerin arasına sıkışma önemli iş kazalarının en yaygın doğrudan sebepleri olarak sıralanır iken, elektrik çarpması kaynaklı ölümler, iş kazalarının ilk sırada doğrudan sebebi olarak ifade ediliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi geliştirmenin kazaların tekrar gerçekleşmesini önleme sürecindeki önemine dikkat çekilen raporda, ayrıca şu değerlendirmelere de yer verildi:

“Kaza araştırma ekiplerinin eğitimi, kaza araştırmalarının derinleştirilmesi, kök nedenlerin tespiti ve güçlü düzeltici aksiyonların önerilmesi için uygulanabilecek doğrudan eylemlerden birisidir. Kazaların tekrarlanmasına sebep olabilecek bazı kültürel etkiler, bu eğitim programlarıyla en aza indirgenebilir. Yaşı ileri veya daha tecrübeli bir çalışma arkadaşının güvenli davranışlarını aynen tekrar etmek, bu kültürel etkilerin önüne geçebilir. Alçak gerilim elektrik risklerinin göz ardı edilmesi, eğitimle azaltılabilecek davranışsal etkilerden bir diğeridir.”

GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Raporda, elektrik dağıtım sektöründeki iş kazalarına sebep olan doğrudan ve dolaylı nedenler sıralanıyor. Buna göre başlıca doğrudan nedenler arasında enerjiyi doğru noktadan kesmeden çalışmak, işe başlamadan önce çalışma noktasında elektrik kontrolü yapmamak, güvenli çalışma adımlarını uygulamamak gibi iş güvenliğine uygun olmayan davranışlar geliyor. Dolaylı nedenler arasında ise yetersiz risk değerlendirmeleri, mesleki bilgi eksikliği gibi konular bulunuyor.

İŞ GÜVENLİĞİ GELİŞİM PLANI YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Elektrik dağıtım sektöründeki şirketler için bir İş Güvenliği Gelişim Planı (İGP) Yol Haritası çalışması yapılmasının gerekliliği önerilen raporda, sektör için İGP’nin uygulanmasına yönelik temel tavsiyelere de yer veriliyor. Söz konusu tavsiyeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Organizasyonu, Görünür Liderlik, İş Güvenliği Eğitimi Geliştirilmesi, Yüklenici Yönetimi, İş Kazası Araştırması ve Raporlanması, Operasyon Disiplini ile İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yönetimi olarak sekiz başlık altında sıralanıyor.