Elektrik sektöründe 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi başladı

Raşit Kırkağaç/İstanbul

 

ELDER elektrik Dağıtım Sektöründe 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Antalya’da kamu ve özel sektör şirketlerinin katılımı ile düzenleniyor.

 

ELDER elektrik Dağıtım Sektöründe 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Antalya’da kamu ve özel sektör şirketlerinin katılımı ile düzenleniyor. Kongre’nin açılış konuşmalarını ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, TEİAŞ Genel Müdür yardımcısı Orhan Kaldırım, TES-İŞ Başkanı Mustafa Şahin, TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

 

“OCAK AYINDA TÜRKİYE’DE 141 ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ”

 

ELDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, “Dağıtım sektörü çok tehlikeli işler sınıfında yer alıyor bu nedenle ELDER olarak sağlam iş sağlığı ve güvenliği oluşturmak ve çalışanlarımızı güvenli çalıştırmak işçin ELDER olarak katkı sağlamak istiyoruz. Güvenli verimli ve sağlıklı bir çalışma hayatından topluluğumuz ve ülkemizde fayda görmektedir. Bizler burada dağıtım sektöründe ISG hakkında fikir paylaşırken birçok iş kazası meydana geliyor. Dünyada dakikada, 4 çalışan kazalardan hayatını kaybediyor. Ocak ayında Türkiye’de 141 çalışan hayatını kaybetti. ISG konusu BM kapsamında ele alınıyor. IGS çalışma hayatının en önemli konuları arasında yer alıyor.

Mesleki yeterlilik personel belgelendirme süreçlerinin ISG’ye katkı sunacağını söyleyebiliriz. TES-İŞ ile işçi sağlığı konusunda uyum ile çalışıyoruz. TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ’da tüm süreçlerindeki katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. ELDER olarak ISG ile kamu akademi, sivil toplum kuruluşlarını önleme kültürü çerçevesinde bir araya getirdik” dedi.

 

“İŞ GÜCÜ YÖNETİMİNİ ISG ÇERÇEVESİNDE YAPMAK HEDEFİMİZ VAR”

 

TEİAŞ Genel Müdür yardımcısı Orhan Kaldırım, “TEİAŞ olarak ülkemizin enerji iletimini 17 bin çalışanımız ile yapmaktayız. ISG proaktif yaklaşıma bize göre güvenlik kültürüne sahip olmak demektir. Bu en üst hedef olarak düşünebiliriz. Ancak bu üst hedefe ulaşıldığında bir üst hedef koyup ona ulaşmalıyız. Sektör olarak ISG’ye önem vermek zorundayız. ISG dağıtım ve iletim gibi birbiri ile ilintili bir şey. Temel felsefemiz tüm çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğini devamlı kovalanan güvenlik kültürü hedefine göre her mecrada tüm malzeme araç gereç teçhizat ve eğitim bazında yaklaşılmalıdır. İş gücü yönetimini ISG çerçevesinde yapmak hedefimiz var. 2018 eğitim ve ISG olarak ilan ettik. Eğitimde sanal gerçekliği uygulamaya koyuyoruz. Tiyatral eğitim ile çalışanlar arasında farkındalık yaratma hedefimiz var. Ar-Ge çalışması yapıyoruz yanmaz bir elbise ile ilgili. Bunun şu an uygulaması yok ama bizim çalışma sahamızda” şeklinde konuştu.

 

“ISG KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

 

TES-İŞ Başkanı Mustafa Şahin, “TEŞ-İŞ olarak Afrin Harekatı’nda 3 üyemizi kaybettik. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İş kazalarının yüzde 83 ününü önlenebilir olduğu ortaya çıktı ama bu konuda hala eksiğiz. ILO’nun bu raporu tüm iş kollarında hayata geçmeli. Bu konuda gerekli önlemler alınmadı ise bu iş kazası değil iş cinayetidir.  Tüm gayretlere rağmen mevzuat ve uygulamaların örtüşmediğinden dolayı kazaların önüne geçemediğimiz ortaya çıktı. Biz ortak bir ISG kültürü oluşturmak zorundayız. ISG teknolojik takipleri gerektiren ve süreklilik arz eden üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojiler yeni riskleri ve ortak çalışmamızı gerektiren alanları oluşturuyor. 0 risk mantığı ve kabul edilebilir asgari düzeyi elde etmeliyiz. İşçi her alanda insana yakışır bir çalışma hayatına sahip olmalıdır. İş yerinde uyulması gereken kurallar sadece bir prosedür değildir. Tüm kesimlerin işbirliği içinde olması hayati önem taşımaktadır. Bu kongre ve benzeri toplantılar hedefe giden önlemlerin temel taşları olmuştur. Elektrik dağıtım şirketlerinin hassasiyetlerini önemli buluyorum. Sendikacılık anlayışımızı düzelttik ve bu bilinç doğrultusunda ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

“7 BİN 312 İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ”

 

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, “Önleme kültürü teması ile gerçekleşen kongre ve sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Elektrik dağıtım şirketlerine ve hepimize büyük görevler düşmektedir. Çalışanların can güvenliği endişesi taşımadan çalışma ortamı sunmak. Çalışanların sağlığına zarar verebilecek risk unsurlarına önlemler alınması ve iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışanların ruhsal ve bedensel sağlıkları korunmalıdır. Bunlar her yerde önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Bunlar verimlilik anlamında önemli sorunlara nitelikli iş gücü kaybına ve insan hayatına olumsuz yansıyor. 7 bin 312 iş kazası meydana geldi ve bunların 133’ü ölümle sonuçlandı. 2017’de ise 1878 iş kazasından 34 sektör çalışanı hayatını kaybetti. Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için sektörde nitelikli personele önem verilmeli tesis yatırımı ve işletme faaliyetlerinde iş güvenliği malzemeleri ve tedbirler alınmalı. Dağıtım şebekelerinin düzenli bakımına yönelik plan ve programlar yapılmalıdır. İş güvenliği tüm paydaşlar için öneme sahip. Bunun tüm paydaşlar için kabul görmesi gerekiyor. Tüm alanlarda ilk öncelik ISG ye verilmelidir. Bu bir zorunluluktur. İş kazalarının olmadığı sağlıklı aydınlık bir Türkiye olsun” diye konuştu.

 

“GENÇ İŞÇİLERİN İŞ KAZALARINA UĞRAMA ORANI YÜKSEK”

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan şu şekilde konuştu: “Önlemek için iş kazası nedenlerinde de bilgi sahibi olmak gerekiyor. Nedenleri bilirsek tedbiri daha iyi alabiliriz. Kazaların 90’ının insana bağlı nedenlerden yüzde 10 unun da fiziksel ve çevresel nedenlerden kaynaklı olduğunu gösteriyor. İnsana bağlı nedenlerin neler olduğuna yoğunlaşmakta fayda var. Her bir işçinin ayrı ayrı özellikleri var ve bunların her biri kazaların meydana gelmesinden etkili olan faktörler arasında yer alıyor. Genç işçilerin iş kazalarına uğrama oranı yüksek. En çok kaza 25-29 yaş grubu ve 18-24 grubu işçileri takip ediyor. 30 ve üzeri iş kazaları ciddi şekilde azalıyor. Cinsiyet de iş kazalarında önemli faktör. Orantısal olarak baktığımızda erkek işçilerin iş kazası geçirme oranı kadınlara göre daha yüksek. Kadınlarımızın erkeklere göre daha tedbirli ve dikkatli davranmasına bağlıyor. Medeni durum ise daha ayrı bir önemli faktör. Verilere göre bekar işçiler daha çok iş kazasına uğruyor. Evliliğin kendilerine getirmiş oldukları düzenli bir yaşam olduğundan daha az iş kazasına uğruyorlar. Statü ve mevki diğer bir konu. Statü yükseldikçe iş kazasına uğrama sayısı çok ciddi manada düşüyor. 1 gün ile 1 yıl en çok kazaya uğrayan 1-2 yıl arasında kaza oranı düşüyor 2-5 yıl arasın olanlarda da iyice düştüğünü görüyoruz. Eğitim seviyesi arttıkça da bu işçilerin kaza oranlarının düştüğünü görüyoruz. Fiziksel yetersizlikler de iş kazasına uğrama sebebi. Fiziksel uyumsuzluk da iş kazasına yol açıyor. Uykusuzluk ve yorgunluk da fiziksel faktör olarak ifade ediliyor. Psikolojik faktörler de iş kazalarına neden olabiliyor. Aşırı güven duygusu, stres, ihmalkarlık gibi sebeplerden de iş kazaları meydana geliyor”