Küresel doğalgaz tüketimi 2022’de 4 trilyon metreküp olacak

Küresel doğalgaz tüketiminin, her yıl yüzde 1,6’lık talep artışıyla 2022 yılında 3,6 trilyon metreküpten yaklaşık 4 trilyon metreküpe çıkacağı tahmin ediliyor.

 

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) “2017 Doğalgaz Piyasası Raporu”na göre, rekabetçi fiyat aralığı, bol bulunması ve karbon emisyonunu azaltmadaki rolü sayesinde, doğalgaza olan talep gelecek beş yıl içinde petrol ve kömürden daha hızlı büyüyecek.

 

Küresel doğalgaz talebindeki artışın yüzde 90’ı gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanacak. Doğalgaz talep artışının yüzde 40’ı Çin’den gelecek. Çin’de talep, hava kirliliğiyle mücadele politikalarının önem kazanmasıyla yıllık yüzde 8,7 artacak ve tüketim 2022’de neredeyse 340 milyar metreküpe ulaşacak. Bu rakamın içinde ülkenin ithalatının payı 140 milyar metreküpü bulacak.

 

Hindistan, Çin’den sonra Asya’da doğalgaz talebinin en çok arttığı ülke olacak. Ülkede doğalgaz talebi 2022 yılında yaklaşık 80 milyar metreküpe ulaşacak.

 

Yılda yüzde 2,4’lük güçlü büyümeyle tüketimini 540 milyar metreküpe çıkaracak Ortadoğu ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının çoğunu yerli üretimi artırarak karşılayacak. Afrika kıtasında ise tüketim yüzde 3,1 oranında artarak 150 milyar metreküpü aşacak.

 

Latin Amerika’da yıllık doğalgaz talebi büyümesi ortalama yüzde 1,3 oranında gerçekleşirken, Avrupa’da tüketim durağan seyredecek.

 

Asya, Ortadoğu ve Afrika’da doğalgaz talebindeki artış sayesinde, 2022’de yıllık doğalgaz tüketimi yaklaşık 4 trilyon metreküpe ulaşacak.

 

Sanayi sektörü, doğalgaz talep büyümesinde yıllık yüzde 3’lük artışla başı çekecek ve doğalgaz talep artışının yarısını oluşturacak. Ulaşımda doğalgaz kullanımı da hızla artarak, 2022 yılında 140 milyar metreküpe ulaşacak.

 

KÖMÜR İLE REKABET EDECEK

 

Doğalgazın en çok kullanıldığı elektrik üretimi alanında da talep büyümeye devam edecek ama bu büyüme yılda yüzde 1’den daha düşük bir oranda olacak.

 

Dünyada, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimindeki hızlı artış ve elektrik talebindeki yavaşlama, doğalgazdan elektrik üretiminin tercih edilmesini sınırlayacak.

 

Karbon fiyatlandırması ve hava kirliliği konusunda sıkı düzenlemeleri olmayan ve doğalgaz ithalatına bağımlı olan piyasalarda doğalgaz, pazar payı için kömür ile rekabet edecek.

 

ABD ÜRETİMDE HIZ KESMEYECEK

 

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi konumundaki ABD, gelecek beş yılda sektörde baskın yaklaşımını daha da belirginleştirerek küresel üretim artışının yaklaşık yüzde 40’ını karşılayacak.

 

Gelecek beş yılda, ABD’nin doğalgaz üretimi yılda yüzde 2,9 oranında büyüyecek ve bu ülke küresel piyasaya yaklaşık 140 milyar metreküp daha doğalgaz sağlayacak. 2022’de ABD yaklaşık 890 milyar metreküplük üretim seviyesine ulaşarak dünya genelinde üretilen doğalgazın yüzde 22’sini tek başına sağlayacak.

 

ABD, üretimindeki artışın yarısından fazlasını sıvılaştırılmış doğalgaza (LNG) dönüştürerek ihracatta kullanacak. Rapora göre, ABD 2022’de, Avustralya ve Katar ile LNG’de küresel liderlik için yarışabilecek seviyeye gelecek.

 

ORTADOĞU’DAKİ ÜRETİM ARTIŞININ YARISI İRAN’DAN

 

Elektrik ve sanayi sektörlerindeki talep artışının etkisiyle, Ortadoğu ülkeleri 2022 yılında doğalgaz üretimini 650 milyar metreküpün üzerine çıkararak dünyadaki üretime yaklaşık 70 milyar metreküp ekleyecek. Bu bölgede üretimdeki artışının yarısı İran’dan gelirken, ülkede üretim 223 milyar metreküp olacak.

 

ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük doğalgaz üreticisi olan Rusya, iç pazardaki durağan talep ve Avrupa pazarında talebin giderek yavaşlamasıyla söz konusu dönemde doğalgaz üretimini yalnızca yüzde 1,5 artırabilecek. Ülkede üretim 683 milyar metreküpe ulaşacak. Rusya için doğalgaz sektöründe büyüme fırsatları daha çok LNG ihracatı ve Çin’e boru hattı ile gaz sevkiyatının başlatılmasına odaklanacak.

 

Çin’de ise üretim 2022’de 200 milyar metreküpe ulaşacak, böylece yılda ortalama yüzde 6,6’lık bir büyüme sergileyecek.

 

AA