EPDK’dan iki önemli taslak daha

Dün petrol ve LPG piyasalarına yönelik çok önemli karar taslakları yayınlayan EPDK, bugün de doğal gaz piyasasına yönelik iki önemli düzenlemeyi görüşe açtı.

EPDK, ‘Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Dağıtım Bölgesi Genişlemelerinin Süreli Yatırım Yükümlülüğü İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı’ ve ‘Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar Taslağı’nı yayınladı.

Buna göre; Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Dağıtım Bölgesi Genişlemelerinin Süreli Yatırım Yükümlülüğü İncelemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı hakkındaki görüşlerin, Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 01 Ağustos 2019 tarihine kadar “MS Word” formatında dogalgazdagitim@epdk.org.tr adresine elektronik posta ve Kurum Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak ve gönderilmesi gerekirken 08/06/2017 tarihli ve 7110-7 Sayılı Kurul Kararı İle Belirlenmiş Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul Ve Esaslar Taslağı hakkındaki görüşlerin ise Taslaklara Verilecek Görüşlerde Kullanılacak Form’a işlenerek 17 Temmuz 2019 tarihine kadar “MS Word” formatında dogalgazdagitim@epdk.org.tr adresine elektronik posta ve Kurum Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığına yazılı olarak gönderilmesi gerekiyor.